Update Raad van State 8 januari 2020; Terecht verwijderd op grond van de Archiefwet, geen plicht om

Cornelis van der Sluis 08-01-2020
0 reacties

De discussie of stukken er zijn of niet (meer) blijft een terugkerend punt. Als iets is verwijderd op grond van de Archiefwet dan zijn de documenten er niet en dus kan een en ander niet via de Wob worden opgevraagd.

De discussie of stukken er zijn of niet (meer) blijft een terugkerend punt. Als iets is verwijderd op grond van de Archiefwet dan zijn de documenten er niet en dus kan een en ander niet via de Wob worden opgevraagd. Er is rechtspraak bekend waarbij een bestuursorgaan wordt opgedragen het nodige te doen om informatie alsnog te achterhalen. Vooralsnog is dat vooral aan de orde als de informatie er wel had behoren te zijn. Maakt de werking van de Archiefwet dat de informatie rechtmatig is verwijderd, dan geldt die verplichting om te achterhalen (kennelijk) niet, aldus de Raad van State in de uitspraak van vandaag. Dat het RIEC over documenten zou beschikken, maakt niet dat het college van B&W de documenten (daar) zou moeten achterhalen.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen