Update Raad van State 2 oktober 2020; PAS-meldingen, locatiegegevens wel of niet openbaar?

Cornelis van der Sluis 06-10-2020
0 reacties

De Rechtbank Noord-Nederland merkte de locatiegegevens in PAS-meldingen aan als emissiegegevens en vond dus dat de persoonlijke levenssfeer niet aan de orde kon zijn (zie eerder al deze update).

De Rechtbank Noord-Nederland merkte de locatiegegevens in PAS-meldingen aan als emissiegegevens en vond dus dat de persoonlijke levenssfeer niet aan de orde kon zijn (zie eerder al deze update). Op 2 oktober jl. was de zitting bij de Raad van State. Uit berichten (zie hier van RTV Drenthe) over die zitting valt op te maken dat de vraag of sprake is van emissiegegevens niet meer voorligt (nog best een voor discussie vatbaar punt, zo stelde ik in mijn update). De pregnante vraag die voorligt is nu zo lijkt het of een gerechtvaardigd beroep kan worden gedaan op de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage. De praktijk heeft baat bij een (eerste) toepassing en beoordeling daarvan, van deze aanvullende weigeringsgrond voor milieu-informatie.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen