Van der Sluis – update Rechtbank Midden-Nederland 15 mei 2019; de identiteit van de verzoeker, gehei

Cornelis van der Sluis 13-06-2019
0 reacties

In de praktijk speelt geregeld de vraag of de derde-belanghebbende (degene waarover ‘geWobt’ wordt) de identiteit mag weten van degene die ‘Wobt’. Normaliter hanteren bestuursorganen de lijn dat de identiteit niet wordt gedeeld, vanwege de persoonlijke levenssfeer.

In de praktijk speelt geregeld de vraag of de derde-belanghebbende (degene waarover ‘geWobt’ wordt) de identiteit mag weten van degene die ‘Wobt’. Normaliter hanteren bestuursorganen de lijn dat de identiteit niet wordt gedeeld, vanwege de persoonlijke levenssfeer. Die lijn accepteert de Rechtbank Midden-Nederland recent. Is dat (altijd) logisch? Wellicht niet. Bij de vraag of sprake is van misbruik van recht is bijvoorbeeld o.a. relevant wie de verzoeker is. In dergelijke gevallen valt goed te betogen dat de verzoeker – die openbaarheid nastreeft – zijn persoonlijke levenssfeer heeft prijs te geven. Ergens een analogie met de rechtspraak waaruit volgt dat de Wobber niet altijd meer bescherming hoeft te verwachten aangaande zijn eigen persoonsgegevens.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen