Raad van State 6 september 2022; Voorlopige voorziening om documenten te behouden!

Cornelis van der Sluis 07-09-2022
0 reacties

Al enige tijd bekend – zie o.a. het vervolg op de WhatsApp-uitspraak (zie update) – is dat een bestuursorgaan documenten waarover een discussie loopt in Wob-verband moet behouden. Ook al is de stelling – zoals in die kwestie – dat die documenten niet onder het bereik van de Wob vallen.

Al enige tijd bekend – zie o.a. het vervolg op de WhatsApp-uitspraak (zie update) – is dat een bestuursorgaan documenten waarover een discussie loopt in Wob-verband moet behouden. Ook al is de stelling – zoals in die kwestie – dat die documenten niet onder het bereik van de Wob vallen.

Daarmee vergelijkbaar is de vraag naar informatie over CT-waarden die bij elk corona-bepaling worden gemeten door laboratoria. De Minister VWS stelt dat die niet bij hem berusten en niet onder de Wob vallen want de informatie ligt bij de laboratoria. De vraag of die laboratoria onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn en dus informatie ook aldaar onder de Wob berust (dat vond de rechtbank mét appellant), wordt vooralsnog niet beslecht door de voorzieningenrechter van de Raad van State in deze uitspraak.

Wel wordt verzoeker ontvangen in zijn verzoek om een voorlopige voorziening en wordt de minister opgedragen al het mogelijke te doen – al dan niet over de band van de tussen hem en de laboratoria geldende overeenkomst – om de informatie te behouden gedurende de procedure bij de Raad van State. Hoe de minister invulling moet geven aan die inspanningsverplichting wordt overigens niet duidelijk gemaakt. Misschien toch die informatie zekerheidshalve maar vorderen (zoals de Woo inmiddels als mogelijkheid geeft (zie artikel 4.2, tweede lid).

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen