Update Rechtbank Den Haag 15 oktober 2019; Luchtaanvallen Irak, Wob-weg niet verder bewandeld toch 8

Cornelis van der Sluis 28-10-2019
0 reacties

Recent volgden al enkele updates (I en II) over de samenhang tussen de weg naar informatie bij de overheid via de Wob en artikel 843a Rv (in een (dreigende) civiele procedure).

Recent volgden al enkele updates (I en II) over de samenhang tussen de weg naar informatie bij de overheid via de Wob en artikel 843a Rv (in een (dreigende) civiele procedure). Deze uitspraak van de Rechtbank Den Haag over een informatieverzoek over luchtaanvallen op 26 januari 2015 in Irak laten de samenhang ook goed zien.

Het niet voortzetten van de Wob procedure (door geen beroep aan te tekenen tegen de beslissing op bezwaar, zie onder 2.10) laat onverlet dat 843a nog een mogelijkheid geeft tot het verkrijgen van de informatie. Deze weg staat ter beschikking indien sprake is van een rechtsbetrekking (aansprakelijkheid leidend tot een mogelijke schadevergoedingsplicht voor de Staat). De rechtbank meent dat die niet aanwezig is nu betrokkenheid van Nederlandse F16’s bij de schadevoorvallen niet voldoende specifiek en concreet is gebleken.

Overigens maakt de rechtbank ook nog (ten overvloede) duidelijk dat sprake zou zijn van gewichtige redenen (die moeten er zijn om informatie niet te hoeven geven op grond van 843a): belangen van de Staat en zijn bondgenoten inhoudende onder andere de veiligheidsrisico’s voor militairen.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen