Update Rechtbank Midden-Nederland 9 september 2020; Viruswaarheid en de weg via 843a Rv naar overhei

Cornelis van der Sluis 10-09-2020
0 reacties

In een uitgebreidere blog is al eerder ingegaan op de verschillende wegen van toegang tot overheidsinformatie. Naast de Wob biedt in voorkomende gevallen ook ‘Rechtsvordering’ een ingang. In een uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland wordt die weg bewandeld – zonder succes – door Viruswaarheid.

In een uitgebreidere blog is al eerder ingegaan op de verschillende wegen van toegang tot overheidsinformatie. Naast de Wob biedt in voorkomende gevallen ook ‘Rechtsvordering’ een ingang. In een uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland wordt die weg bewandeld – zonder succes – door Viruswaarheid. Dit alles teneinde voor een nog te starten bodemprocedure over de rechtmatigheid van de maatregelen in verband met de uitbraak van het coronavirus (COVID-19).

Gevraagd wordt om inzage in en afschrift van de volgende stukken:

  • de rapporten van het Pienter Corona-onderzoek
  • evaluatie/validatierapporten PCR-testen
  • gebruikte modellen en aannames
  • onderbouwing schattingen voorkomen IC- en ziekenhuisopnames
  • gespreksverslagen/notulen van bijeenkomsten van het Outbreak Management Team (OMT)
  • onderbouwing 1,5 meter
  • protocollen autopsies.

De uitspraak leert dat het RIVM dagvaarden geen zin heeft. Dat is namelijk geen natuurlijk persoon en heeft ook geen rechtspersoonlijkheid.

Jegens de staat heeft Viruswaarheid vervolgens niet alle vereisten kunnen afvinken die gelden bij een gerechtvaardigde vordering op grond van 843a, aldus de rechtbank. Die vereisten zijn:

1. de eiser moet een rechtmatig belang hebben bij de gevorderde bescheiden (hierna: stukken),

2. de gevorderde stukken moeten voldoende bepaald zijn,

3. de gevorderde stukken moeten betrekking hebben op een rechtsbetrekking waarbij eiser of zijn rechtsvoorganger partij is,

4. de aangesproken partij moet de gevorderde stukken daadwerkelijk tot haar beschikking hebben.

Hierbij betrekt de rechtbank dat al veel informatie openbaar is en men bovendien al een procedure over vermeende onrechtmatigheid met betrekking tot de coronamaatregelen had doorlopen. Geen rechtmatig belang dus. Een zet na wordt ook nog gegeven door, al zou er een rechtmatig belang zijn, ook dan de informatie nog niet zou worden gevorderd. Onduidelijk is wat men nu precies wil (modellen,aannames, onderbouwing van IC- en ziekenhuisopnames), welk document men nu precies wil (onderbouwing 1,5 meter), documenten niet bij de Staat berusten (Pienter Corona-onderzoek, documenten inzake PCR-testen, protocollen autopsies) en verslagen van de OMT-bijeenkomsten wegens gewichtige redenen vertrouwelijk moeten blijven. In da kader is interessant dat de rechtbank daarin mede een grondslag vindt in de redenering die ook volgt uit artikel 11 van de Wob (intern beraad). Al is de werking in het kader van 843a Rv wel wat meer rigide dan bij de toepassing van artikel 11 Wob want tot anonimiseren of het alleen beschermen van de persoonlijke beleidsopvattingen is er in dit geval niet bij.

 

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen