Rechtbank Rotterdam 12 juli 2022; Vele documenten, rechter toetst steekproefsgewijs te makkelijk inr

Cornelis van der Sluis 15-08-2022
0 reacties

In eerdere updates (zie o.a. deze uit 2020) is al melding gemaakt van een meer gesignaleerd fenomeen, de steekproefsgewijze toetsing van de rechter van documenten. Want ook de rechter heeft het nodige te doen bij omvangrijke verzoeken.

In eerdere updates (zie o.a. deze uit 2020) is al melding gemaakt van een meer gesignaleerd fenomeen, de steekproefsgewijze toetsing van de rechter van documenten. Want ook de rechter heeft het nodige te doen bij omvangrijke verzoeken. Zo ook de Rechtbank Rotterdam bij een kwestie over o.a. de openbaarmaking van circa 900 documenten van de gemeente Papendrecht. De makkelijke ‘slag’ van de gemeente (niet zo makkelijk overigens als de Staatssecretaris van Financiën zo bleek uit een uitspraak op dezelfde dag), om alles maar als persoonlijke beleidsopvatting geheim te houden, redt het daarmee niet.

De uitspraak is helder op dat punt. De e-mails, steekproefsgewijs beoordeeld dus, bevatten niet louter persoonlijke beleidsopvattingen en de feiten zijn ook niet zodanig verweven dat een integrale weigering aan de orde kan zijn.

Extra ‘pijnlijk’ misschien is dat de gemeente nu met de Woo in de hand tot nieuwe besluitvorming moet overgaan (i.v.m. de onmiddellijke werking). Laat die Woo nu juist nog strenger zijn als het gaat om het begrip ‘persoonlijke beleidsopvatting’… (zie artikel 5.2).

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen