Rechtbank Rotterdam 22 september 2021; Misbruik van recht bij een veelprocedeerder

Cornelis van der Sluis 27-09-2021
0 reacties

Misbruik van recht bij de Wob was een periode aardig in zwang. Inmiddels zijn de voorbeelden beperkter.

De rechtspraak lijkt ook weer wat kritischer te kijken naar de vraag of iets wel misbruik is (al was dezelfde Rechtbank Rotterdam eerder dit jaar al redelijk snel overtuigd van misbruik, zie deze update). Er komt ook nogal wat kijken aan dossiervorming in de meeste gevallen (zie dit artikel in JB Select).

In deze uitspraak van de Rechtbank Rotterdam wordt misbruik aangenomen. Dit overigens nadat eiser werd gedwongen griffierecht te betalen – onder dreiging van het überhaupt niet behandelen van de kwestie – nu hij niet voor een vrijstelling van het griffierecht in aanmerking kwam volgens de rechtbank. De rechtbank oordeelt hier kort en goed over: “eigen schuld dikke bult”. Procederen kost wat en navenant meer als je meer procedeert.

Extra zuur zal het zijn dat de rechtbank vervolgens dus van oordeel is dat het beroep niet-ontvankelijk moet worden verklaard. De rechtbank is namelijk van oordeel dat eiser te kwader trouw procedeert, zodat sprake is van misbruik van recht. Alle procedures geven immers blijk van het procederen ‘om te procederen’. De verzoeken hangen namelijk samen met beslissingen omtrent het ouderlijk gezag inzake een minderjarige zoon, de uithuisplaatsing van die zoon en het niet tot stand komen van een omgangsregeling. Daarover zijn echter al vele onherroepelijke uitspraken gedaan (hiermee lijkt deze uitspraak wat op een uitspraak van de Rechtbank Limburg afgelopen zomer). Het opvragen van informatie is er op gericht om bestuursorganen schijnbaar dwars te zitten en daarover procedures te voeren. Misbruik van recht derhalve.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen