Update Rechtbank Midden-Nederland 15 november 2019; Uitwisseling van persoonsgegevens op het VNG-for

Cornelis van der Sluis 02-12-2019
0 reacties

Een bijzondere en voor de praktijk weer belangwekkende uitspraak over de verhouding tussen de Wob en de AVG dan wel de Wbp en de wegen die kunnen leiden tot een schadevergoeding. Dit keer een uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland.

Een bijzondere en voor de praktijk weer belangwekkende uitspraak over de verhouding tussen de Wob en de AVG dan wel de Wbp en de wegen die kunnen leiden tot een schadevergoeding. Dit keer een uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland. Ook dit keer over de gegevensverwerking van een persoon die Wob-verzoeken aan de gemeente richt. Over die persoon werd op het VNG forum gesproken. Volgens de gemeente ten behoeve van het goed kunnen uitvoeren van haar taken op grond van de Wob. Het delen van ervaringen was nodig voor het al dan niet vaststellen van misbruik van de Wob. Dit betoog wordt gevolgd door de rechtbank. Dat maakt de gegevensverwerkingen rechtmatig.

Een verzoek om schadevergoeding vanwege een vermeende onrechtmatige gegevensverwerking kan volgens de rechtbank bovendien niet leiden tot een besluit. De gegevensverwerking zou immers een feitelijke handeling zijn, niet op rechtsgevolg gericht. Ergo, tegen de afwijzing van een verzoek om schadevergoeding vanwege het op onrechtmatige wijze verwerken van persoonsgegevens moet men procederen bij de civiele rechter.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen