Rechtbank Noord-Holland 11 oktober 2021; TNO wel, maar beperkt te Wobben

Cornelis van der Sluis 10-11-2021
0 reacties

In de categorie bijzondere bestuursorganen: TNO. Vanwege het bestuursorgaan-zijn ontkomt TNO dan ook niet aan de Wob.

Door rechtspraak van de Raad van State ziet de Wob alleen niet – geen bestuurlijke aangelegenheid – op louter wetenschappelijke informatie (zie annotatie). Dat maakt dat de Rechtbank Noord-Holland in deze uitspraak duidelijk maakt dat bepaalde TNO-rapporten dus niet verstrekt hoeven te worden.

Onder de Wet open overheid zal dit niet anders zijn. Het begrip “publieke taak” – iets waar de informatie verband mee moet houden (zie artikel 2.1) – wordt immers ingevuld met kenmerken die we kennen van het begrip “bestuurlijke aangelegenheid”.

Speciaal voor TNO is er met de Woo wel een bijzondere regeling toegevoegd aan de TNO-wet. Artikel 36 gaat – als bijzondere regeling – regelen dat onderzoeken voor anderen dan overheden zijn vertrouwelijk indien de opdrachtgever dit heeft bedongen.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen