Update Raad van State 24 december 2019; Emissiegegevens en vertrouwelijk verstrekte bedrijfsgegevens

Cornelis van der Sluis 24-12-2019
0 reacties

Milieu-informatie moet eerder openbaar worden, emissiegegevens helemaal. Het is dus van belang wat er onder valt. Vandaag maakt de Raad van State met deze uitspraak duidelijk dat – hoewel het begrip emissiegegevens danig is verruimd door rechtspraak van het Hof van Justitie...

Milieu-informatie moet eerder openbaar worden, emissiegegevens helemaal. Het is dus van belang wat er onder valt. Vandaag maakt de Raad van State met deze uitspraak duidelijk dat – hoewel het begrip emissiegegevens danig is verruimd door rechtspraak van het Hof van Justitie (zie o.a. deze annotatie) – hieruit niet volgt dat alle informatie die om het even welk – zelfs direct – verband met emissies in het milieu vertoont, onder dat begrip valt. Dat betekent in deze zaak dat omschrijvingen, foto’s en afbeeldingen van de werkwijze en gebruikte materialen bij de asbestsanering geen emissiegegevens zijn.

Doorslaggevend hierbij is dat ze bevatten geen gegevens bevatten:

  • over de daadwerkelijke uitstoot en
  • over de invloeden van emissies op het milieu.
  • die het publiek in staat stellen de juistheid te controleren van de beoordeling van de daadwerkelijke of voorzienbare emissies, die aan de besluitvorming door een bestuursorgaan ten grondslag heeft gelegen.
  • over de aard, de samenstelling, de hoeveelheid, de datum en de plaats van de daadwerkelijke of voorzienbare emissies.
  • over de beoordeling van de emissies door de Inspectie SZW.

Verder wordt bevestigd wat onder “vertrouwelijk verstrekt” moet worden verstaan bij de absolute weigeringsgrond van de vertrouwelijk verstrekte bedrijfs- en fabricagegegevens. Niet vertrouwelijk verstrekt is als informatie door de overheid zelf is vergaard (zie eerder al deze uitspraak uit 2016). In dit geval ging het om foto’s, gemaakt door de inspecteur die bij een inspectie langs kwam mede ter uitoefening van zijn toezichthoudende taken op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Nu het foto’s betreft van documenten die zijn verstrekt door de onderneming is het wel degelijk informatie die vertrouwelijk is verstrekt, aldus de Raad van State. De verplichting uit de Awb om die informatie te verstrekken maakt dit alles niet anders.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen