Update Rechtbank Den Haag 2 oktober 2019; Een slepend conflict tussen overheid en burger, misbruik v

Cornelis van der Sluis 15-10-2019
0 reacties

Misbruik van de Wob kan niet te snel worden aangenomen (zie uitgebreid dit artikel). Heel wat feiten en omstandigheden zijn nodig om te kunnen stellen dat iemand de weg van de Wob misbruikt.

Misbruik van de Wob kan niet te snel worden aangenomen (zie uitgebreid dit artikel). Heel wat feiten en omstandigheden zijn nodig om te kunnen stellen dat iemand de weg van de Wob misbruikt.

In een slepend conflict tussen een burger en de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek heeft het al tot de nodige procedures geleid (zie eerder al bij de Raad van State). Recent verschenen ook een aantal uitspraken van de Rechtbank Den Haag (III en III). De rechtbank concludeert misbruik op grond van:

  • het aantal werkprocessen (354) dat ISDB had af te handelen als gevolg van acties van deze persoon.
  • het gegeven dat het onderwerp van de onderhavige Wob-verzoeken, de aard van de verzochte informatie en de toelichting van eiser ter zitting, geven er blijk van dat eiser de Wob-verzoeken heeft ingediend ten behoeve van zijn eigen kwestie met verweerder, om de strijd die hij op papier tegen de organisatie van verweerder voert, door te zetten, en
  • aldus voor een ander doel dan waartoe de bevoegdheid om een Wob-verzoek in te dienen is gegeven, te weten openbaarmaking voor een ieder.

De rechtbank betrekt hierbij tevens de handelswijze van eiser in andere Wob-procedures en het gegeven dat eerder al misbruik van recht is vast komen te staan.

Het lijkt derhalve voor de misbruiker lastig om met een schone lei te beginnen.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen