Update Rechtbank Den Haag 22 november 2019; Na wel of niet opheffing geheimhouding toch een Wob-besl

Cornelis van der Sluis 21-01-2020
0 reacties

Opgelegde geheimhouding, vervolgens een Wob-verzoek. Wat staat er te gebeuren qua afhandeling? Vandaag nog een vraag via de helpdesk en zojuist wordt deze uitspraak van de Rechtbank Den Haag gepubliceerd.

Opgelegde geheimhouding, vervolgens een Wob-verzoek. Wat staat er te gebeuren qua afhandeling? Vandaag nog een vraag via de helpdesk en zojuist wordt deze uitspraak van de Rechtbank Den Haag gepubliceerd.

In algemene zin geldt: volgt een Wob-verzoek nadat geheimhouding is opgelegd door het college (en is deze vervolgens bekrachtigd door de gemeenteraad) dan is het Wob-verzoek ook meteen een verzoek tot opheffing van de geheimhouding (door het college of de raad). Simpel, maar toch werpt dit wat uitvoeringsvragen op.

Eerder wees ik in een update op een uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland waarin de suggestie werd gewekt dat als besloten is de geheimhouding op het document te laten rusten, de Wob-procedure daarmee ook is afgekaart als tegen het niet opheffen niet in rechte is opgekomen. Opgemerkt werd dat m.i. wel een Wob-besluit zou moeten volgen. De uitkomst is hetzelfde, de informatie wordt niet verstrekt. Want na het besluit tot niet opheffen geldt de hoofdregel dat de Gemeentewet voorgaat op de Wob.

Uit de uitspraak die vandaag verscheen kan worden opgemaakt dat de gemeente Den Haag wel – terecht – tot twee besluiten overgaat: een besluit tot afwijzing van de opheffing van de geheimhouding en een besluit tot afwijzing van het Wob-verzoek. Bijzonder is dat men bij het Wob-besluit niet verwijst naar de geheimhouding die op het document berust maar een artikel 10 Wob weigeringsgrond inroept.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen