Update Raad van State 30 oktober 2019; WAADI onderzoek en het belang van inspectie, controle en toez

Cornelis van der Sluis 30-10-2019
0 reacties

Een van de weigeringsgronden van artikel 10 is het belang van de bescherming van inspectie, controle en toezicht (lid 2 onder d). Dat belang kan zwaarder wegen dan het belang van openbaarheid als het bestuursorgaan door openbaarmaking zijn toezichthoudende taak niet meer naar behoren kan uitoefenen.

Een van de weigeringsgronden van artikel 10 is het belang van de bescherming van inspectie, controle en toezicht (lid 2 onder d). Dat belang kan zwaarder wegen dan het belang van openbaarheid als het bestuursorgaan door openbaarmaking zijn toezichthoudende taak niet meer naar behoren kan uitoefenen. In een uitspraak van de Raad van State wordt duidelijk gemaakt dat deze weigeringsgrond aan de orde kan zijn bij documenten en bijlagen van een onderzoek op grond van de WAADI (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs). Daarin zijn immers gedetailleerde gegevens opgenomen met betrekking tot het doel en het onderwerp van het onderzoek.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen