Update Rechtbank Midden-Nederland 23 juni 2020; Aanbiedingsbrief en niet-geanonimiseerde uitspraak v

Cornelis van der Sluis 14-07-2020
0 reacties

Het klinkt zo makkelijk en onschuldig, het delen van een uitspraak – in dit geval een niet-geanonimiseerde beslissing van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders Amsterdam (en een aanbiedingsbrief) – aan een journalist omdat die weet heeft van een uitspraak en er graag een stukje over wil schrijven.

Het klinkt zo makkelijk en onschuldig, het delen van een uitspraak – in dit geval een niet-geanonimiseerde beslissing van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders Amsterdam (en een aanbiedingsbrief) – aan een journalist omdat die weet heeft van een uitspraak en er graag een stukje over wil schrijven. Maar pas op, dat mag niet zo maar, zo weet nu ook Bureau Financieel Toezicht met deze uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland.

Het toesturen van zo’n beslissing en aanbiedingsbrief is immers een verwerking van persoonsgegevens. Daaruit volgt dat via artikel 34 van de Uitvoeringswet AVG sprake is van een besluit als BFT stelt dat geen sprake is van verstrekken van dossierinformatie, geen sprake is van een datalek en ook overigens geen maatregelen genomen hoeven worden. De gedachte bij BFT – dat slecht sprake is van een feitelijke handeling van de directeur van BFT door de stukken te verstrekken aan de journalist – is dus niet juist. Nu ook van een rechtmatige grondslag voor verwerking geen sprake is, is de besluitvorming onrechtmatig en staat de weg naar schadevergoeding (zie ook uitgebreid deze update) open.

Over de stelling van eisers dat naast de weg van de AVG ook via de Wob sprake was van een besluit – openbaarmaking had immers plaatsgevonden van iets dat niet openbaar was (de persoonsgegevens uit de stukken) – hoeft de rechter zich niet meer uit te laten. Maar ook via die weg lijkt de bestuursrechtelijke weg open te staan.

Les voor de praktijk, pas op met het delen van informatie. Hoezeer een uitspraak ook openbaar lijkt doordat deze wordt gepubliceerd op rechtspraak.nl. Je hebt zo maar een besluit genomen met alle mogelijke rechtsmiddelen die daartegen kunnen worden aangewend. Bij zo’n uitspraak kan niet worden gesteld dat deze – vanwege het anonimiseren – integraal openbaar is. Juist die persoonsgegevens maken dat dus sprake zal zijn van verwerking in de zin van de AVG. En dat mag niet zo maar…

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen