Update Rechtbank Noord-Holland 14 november 2019; Beoordeling per sheet van een presentie. Door aanwe

Cornelis van der Sluis 21-11-2019
0 reacties

Een presentatie kan ook onderwerp zijn van een Wob-verzoek. Vooralsnog mag per sheet worden beoordeeld of weigeringsgronden van de Wob aan openbaarmaking in de weg staan (zie deze update). Een dergelijke beoordeling is terug te zien in deze uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland.

Een presentatie kan ook onderwerp zijn van een Wob-verzoek. Vooralsnog mag per sheet worden beoordeeld of weigeringsgronden van de Wob aan openbaarmaking in de weg staan (zie deze update). Een dergelijke beoordeling is terug te zien in deze uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland.

In deze uitspraak komt ook aan bod, wie bij het intern beraad (zie uitgebreid artikel 1 en artikel 11) hoort? De rechtspraak zegt nu: in elk geval niet de externe partij (vergunningaanvrager of diens advocaat) die een eigen belang heeft (zie uitgebreid deze annotatie). De vraag wordt nog weleens gesteld of de status van het intern beraad ontvalt als een externe aanwezig is. De rechtspraak lijkt te suggereren dat dit het geval is als een derde er (ook) met een eigen belang bij betrokken is (zie deze update). De Rechtbank Noord-Holland merkt in dit concrete geval op dat de presentatie deels geheim kan blijven vanwege aanwezige persoonlijke beleidsopvattingen, ondanks de aanwezigheid van een externe partij bij de presentatie. De externe partij zou niet met een eigen belang hebben deelgenomen aan het beraad.

Dat is de eerste keer dat zo’n geval zich voordoet sinds de rechtspraak over het ‘eigen belang’. Niet helemaal duidelijk wordt de aard van de betrokken derden. Als het om genoemde derden (adviseurs) gaat van de Provincie Noord-Holland dan kan het door de rechtbank gestelde worden gevolgd. Gaat het evenwel om Connexxion of haar moederbedrijf Transdev of namens deze partijen ingehuurde derden, dan valt hier het nodige tegen in te brengen. Deze tweede groep heeft immers toch wel echt (ook mede) een eigen belang bij de herinrichtingsplannen zo lijkt het.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen