Update Rechtbank Noord-Holland 25 september 2019; Geheimhouding en een WOB-verzoek. Niet opheffen ge

Cornelis van der Sluis 25-09-2019
0 reacties

Over de gevolgen van het opleggen van geheimhouding (en zo nodig bekrachtigen daarvan) voor een later ingediend WOB-verzoek is al het nodige te lezen op deze website (zie bijvoorbeeld dit blog).

Over de gevolgen van het opleggen van geheimhouding (en zo nodig bekrachtigen daarvan) voor een later ingediend WOB-verzoek is al het nodige te lezen op deze website (zie bijvoorbeeld dit blog). Kort en goed moet sinds november 2016 zo’n WOB-verzoek (ook) worden aangemerkt als verzoek tot opheffing van de geheimhouding. De rechtbank Noord-Holland bepaalt in deze tussenuitspraak dat ingeval de geheimhouding niet wordt opgeheven, het beroep in een WOB-procedure over die documenten geen bespreking meer hoeft “omdat openbaarmaking daarvan na het onherroepelijk worden van het niet opheffen van de geheimhouding achterwege moet blijven”. Die redenering roept wat vragen op nu de november 2016 uitspraak duidelijk maakt dat de behandeling van het WOB-verzoek wordt opgeschort in afwachting van de behandeling van het opheffingsverzoek. Hier maak ik uit op dat nog altijd ook beslist moet worden op het WOB-verzoek. Waarbij een eigen afweging dient te worden gemaakt of – ondanks de geheimhouding – de WOB aan openbaarmaking in de weg staat, waarbij de redenering dan moet zijn “ja”, nu de regeling omtrent geheimhouding nog altijd een uitputtende regeling is die voorgaat op de WOB.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen