Geslaagde motivering over onderscheid actieve en passieve openbaarmaking

Cornelis van der Sluis 23-04-2020
0 reacties

Bescherming van ondernemers

In een eerdere update werd al melding gemaakt van een tussenuitspraak van de rechtbank Midden-Nederland. Hieruit bleek dat het feit dat een bestuursorgaan bepaalde informatie (inspectiegegevens) geregeld actief (uit zichzelf) openbaar maakt, ertoe kan leiden dat het weigeren van een Wob-verzoek (passieve openbaarmaking) meer uitleg vergt.

Vandaag verscheen de einduitspraak. Hieruit volgt dat het ministerie voldoende duidelijk heeft kunnen maken dat openbaarmaking van namen van exploitanten bijvoorbeeld bij actieve openbaarmaking na een bepaald afwegingsproces plaatsvindt zodat het niet persé maatgevend hoeft te zijn voor besluitvorming op verzoek om dergelijke informatie.

Toch sneuvelt het besluit inclusief de herstelpoging. De minister is er niet in geslaagd te komen met een kenbare motivering waarom de belangen van de ondernemers in dit geval in de weg staan aan het openbaar maken van hun namen.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen