Actief openbaar maken, het gaat het gebeuren in 2024!

Cornelis van der Sluis 06-06-2024
0 reacties

In 2024 beginnen we met het verplicht actief openbaar maken.

Was het eerst nog een vraag (zie dit bericht), inmiddels is het door een brief van de staatssecretaris van BZK duidelijk: in 2024 beginnen we dan eindelijk met het verplicht actief openbaar maken. Delen van artikel 3.3 Woo treden per 1 november in werking.  Zo blijft de Woo geen rustig bezit (zie eerder al dit bericht). Te meer als we ook de andere thema’s in de brief zien waarover in juni 2024 meer duidelijkheid wordt gegeven.

Actief, per 1 november van start

Mede daartoe aangezet door het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding is de staatssecretaris, in overleg met de medeoverheden, eindelijk gekomen tot helderheid over de datum waarop artikel 3.3 Woo dus gedeeltelijk in werking zal treden. Niet de eerder aangekondigde categorieën van de convenanten en Woo-verzoeken – die zullen toch te complex zijn gebleken – maar de wat gemakkelijke categorieën zijn uiteindelijk geselecteerd. Het gaat om de categorieën:

  • Wetten en algemeen verbindende voorschriften (art. 3.3, eerste lid, onderdeel a);
  • Overige besluiten van algemene strekking (art. 3.3, eerste lid, onderdeel b);
  • Organisatie en werkwijze (art. 3.3, eerste lid, onderdeel d);
  • Bereikbaarheidsgegevens (art. 3.3, eerste lid, onderdeel e);
  • Vergaderstukken Staten-Generaal (art. 3.3, tweede lid, onderdeel b).

Bijzonder is op te merken dat de vergaderstukken van bijvoorbeeld de gemeenteraad of provinciale staten nog niet openbaar gemaakt hoeven te maken op grond van artikel 3.3 Woo, te meer omdat dit toch al plaatsvindt. Voor de zomer moet duidelijk worden wanneer de andere momenten zullen zijn waarop onderdelen worden aangewezen.

De brief maakt ook duidelijk welke standaarden gelden, Ook wordt aangesloten bij de suggestie van het ACOI om de publicatieduur op 10 jaar te bepalen, tenzij de selectielijst een kortere duur hanteert voor specifieke informatie. Voor de ‘blijvend bewaren’ categorie wordt verhelderd dat na overbrenging de Archiefwet het kader vormt en niet meer de Woo.

Nog meer nieuws!

Naast het actief openbaar maken gaat de staatssecretaris ook in op andere onderwerpen. Zo wordt duidelijk dat een reactie op de Invoeringstoets – en daarmee enkele aangenomen moties over het sneller en anders behandelen van Woo-verzoeken vooral – eind juni zal verschijnen. Over de Invoeringstoets verscheen eerder dit kritische blog. Een andere suggestie voor de staatssecretaris om iets te doen aan de uitdagingen in de praktijk, deden we in dit blog. Nu afwachten waar de staatssecretaris mee komt.

Gelukkig verschijnt ook binnenkort een aangepaste Rijksbrede instructie voor het afhandelen van Woo-verzoeken. Dan zal vast eindelijk de alinea over de concepten – waaruit de suggestie volgt dat die niet openbaar gemaakt hoeven te worden – zijn aangepast. Zie over dit onderwerp onder meer deze column op Binnenlands Bestuur.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen