Raad van State 23 december 2020; Eerder kunnen ‘Wobben’, dus geen recht op herziening?

Cornelis van der Sluis 28-12-2020
0 reacties

Geluid en Schiphol, een combinatie die al jaren voer voor discussie en procedures is.

Die lange duur van de aandacht voor dit thema nekt de verzoeker om een herziening van een uitspraak in deze uitspraak van de Raad van State. Want, zo is het oordeel van de Raad van State, is herziening van een eerdere uitspraak een bijzonder rechtsmiddel en is honorering van zo’n verzoek eerder uitzondering dan regel.

Deze uitspraak laat zien dat dit gegeven (uitzondering!) nog meer opgaat dan wellicht eerder gedacht. Want de verzoekers baseerden hun verzoek om een document dat zij pas na een Wob-verzoek hadden ontvangen. Dat gebeurde pas ná de uitspraak waarop het herzieningsverzoek zag. Het document betrof een document ‘Geluid luchtverkeer’ van november 1993. De afwijzing van het verzoek baseert de Raad van State op het gegeven dat over het onderwerp al lang wordt geprocedeerd en gediscussieerd. En dus vindt de Raad van State dat de verzoekers zich wel eerder bekend hadden moeten maken – dus eerder moeten Wobben – met dit document.

Niet zelden zal een aanleiding voor een herzieningsverzoek zijn gelegen in een feit of omstandigheid die valt op te maken uit informatie die berust bij de overheid. Voor dergelijke gevallen kan deze uitspraak een gevaarlijk precedent blijken te zijn. De verzoeker had immers al eerder kunnen ‘Wobben’ (tenzij het document natuurlijk pas van latere datum, dan die van de uitspraak die herzien zou moeten worden, is)

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen