Rechtbank Rotterdam 19 maart 2021; AVG, geen misbruik maar ook geen recht op verkrijgen documenten

Cornelis van der Sluis 23-03-2021
0 reacties

Was de Rechtbank Rotterdam laatst nog kort en krachtig in het oordeel dat een partij misbruik van recht maakte door een AVG-procedure op te starten (zie deze update), in deze uitspraak wordt duidelijk dat dit geen gegeven is bij diezelfde rechtbank.

Was de Rechtbank Rotterdam laatst nog kort en krachtig in het oordeel dat een partij misbruik van recht maakte door een AVG-procedure op te starten (zie deze update), in deze uitspraak wordt duidelijk dat dit geen gegeven is bij diezelfde rechtbank.

Andere procedure en misbruik

Onder verwijzing naar vaste rechtspraak onder de Wob (zie deze update en ook nadien nog dit bericht), maakt de rechtbank duidelijk dat het doen van een AVG-verzoek ten behoeve van een andere procedure niet vanzelf maakt dat er dus sprake zou zijn van misbruik.

Andere procedure, andere grondslag verzoek

Overigens wordt in dit verband ook nog wel eens gedacht aan de discussie of iets wel een Wob-verzoek is als iemand de Wob noemt maar de andere procedure duidelijk op het oog heeft. Dan is natuurlijk relevant te kijken naar de preciseringsuitspraak van de Raad van State, nu daaruit volgt dat ongeacht die andere procedure ook de Wob de te volgen weg kan zijn en moet zijn als iemand maar de Wob noemt (zie deze update en deze annotatie bij die preciseringsuitspraak). Het recht geeft geen aanleiding aan te nemen dat die lijn anders moet zijn bij verzoeken op grond van de AVG.

Object van het AVG-verzoek

Op dezelfde dag maakt de Rechtbank Rotterdam in deze uitspraak ook maar weer eens duidelijk dat het inzageverzoek van de AVG geen ingang geeft voor het verkrijgen van documenten. Het blijft goed dat te benadrukken (zie eerder bijvoorbeeld al deze update).

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen