Update ABRvS 4 november 2020; mogelijk onrechtmatig handelen met openbare informatie onvoldoende voo

Cornelis van der Sluis 05-11-2020
0 reacties

Hoewel de Wob natuurlijk ‘blind’ is voor de persoon van de verzoeker, kan in bepaalde gevallen de persoon van de verzoeker wel een factor van belang zijn bij de afweging of informatie wel of niet moet worden verstrekt.

Hoewel de Wob natuurlijk ‘blind’ is voor de persoon van de verzoeker, kan in bepaalde gevallen de persoon van de verzoeker wel een factor van belang zijn bij de afweging of informatie wel of niet moet worden verstrekt. Natuurlijk kan de aard van de persoon maken dat sneller sprake is van misbruik van recht. En bij een journalist of NGO kan wegens 10 EVRM soms eerdere openbaarmaking aan de orde zijn. Een ander geval kan zijn dat er vrees bestaat voor wat iemand gaat doen met de informatie die wordt verstrekt. Maar daarvoor moet het bestuursorgaan nu juist wel ‘blind’ zijn. Wat iemand met de informatie gaat doen is geen factor van belang bij de vraag of sprake is van onevenredige benadeling, aldus de Raad van State in deze uitspraak.

Geeft dat de volledige vrijheid aan de ontvanger van de persoon? Nee, want de Raad van State merkt wel (dreigend) op dat het handelen van iemand met de informatie wel degelijk onrechtmatig kan zijn. Dan is de civiele rechter aan zet.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen