Update Raad van State 2 oktober 2019; WOB en belastinginformatie

Cornelis van der Sluis 03-10-2019
0 reacties

Bij een bijzondere regeling over geheimhouding van informatie in een andere wet, kom je niet toe aan een procedure op grond van de WOB (zie artikel 2 WOB).

Bij een bijzondere regeling over geheimhouding van informatie in een andere wet, kom je niet toe aan een procedure op grond van de WOB (zie artikel 2 WOB). Bij informatie over belastingen geeft de Algemene wet inzake rijksbelastingen in artikel 67 zo’n bijzondere regeling (ook relevant voor gemeenten en provincies, zie deze uitspraak). Die Awr regelt ook dat geen beroep mogelijk is tegen een besluit op grond van die wet.

Anders dan eerder oordeelt de Raad van State in deze uitspraak dat tegen een afwijzing van een verzoek om informatie op grond van de WOB (ook naar belastinginformatie) bezwaar kan worden gemaakt en dat dit moet leiden tot een beslissing op bezwaar. Tegen zo’n besluit staat beroep open waar de rechter zich dan over moet uitlaten.

De Raad van State merkt in dit geval alleen op dat het verzoek om informatie geen WOB-verzoek was, maar een verzoek tot opheffing van de geheimhouding (op grond van artikel 67, lid 3, Awr). Tegen zo’n besluit staat geen beroep open bij de bestuursrechter en had men dus de civiele rechter moeten aanschrijven. Het oorspronkelijke bezwaar had dus niet-ontvankelijk moeten worden verklaard.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen