Update Raad van State 28 augustus 2019; De Hofstadtapes: ook de Wiv 2017 gaat voor op de Wob

Cornelis van der Sluis 28-08-2019
0 reacties

Een journalist doet onderzoek naar de moord op Theo van Gogh en de vraag of Mohammed B. alleen heeft gehandeld of handlangers had. Hij vraagt dus om de nodige documenten bij de minister van BZK: alle bij de AIVD aanwezige documenten met betrekking tot de Hofstadtaps.

Een journalist doet onderzoek naar de moord op Theo van Gogh en de vraag of Mohammed B. alleen heeft gehandeld of handlangers had. Hij vraagt dus om de nodige documenten bij de minister van BZK: alle bij de AIVD aanwezige documenten met betrekking tot de Hofstadtaps. De Raad van State is van mening dat – net als zijn voorganger – ook de  Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 voorgaat op de WOB. De WOB is dus niet van toepassing indien wordt verzocht om de verstrekking van gegevens, verwerkt door of ten behoeve van een dienst.

De minister is alleen niet goed te werk gegaan volgens de Raad van State. Een algemene motivering kan – net als bij de WOB – ook niet volstaan. “Als de minister zich beroept op deze weigeringsgronden mag van hem worden verlangd dat hij per document of onderdeel daarvan aangeeft welke bron is beschermd en/of welke werkwijze wordt beschermd, en zonodig waarom die bron en/of die werkwijze bescherming behoeven. Door te volstaan met een algemene uiteenzetting, is nog steeds niet inzichtelijk waarom de nationale veiligheid in gevaar wordt gebracht als [appellant] kennis neemt van de documenten.” Ook lijkt uit de wel overgelegde documenten te volgen dat nog meer documenten voor handen zijn.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen