Update Raad van State 6 november 2019; Verkeerde toepassing 8:29 raakt de uitspraak niet. Onevenredi

Cornelis van der Sluis 06-11-2019
0 reacties

Weer een nuttige uitspraak over het vertrouwelijk kunnen houden van processtukken. Terecht honoreren van een verzoek om vertrouwelijk houden van processtukken door de rechtbank (toepassen 8:29 Awb) kan reden zijn voor vernietiging van die uitspraak en de opdracht opnieuw de zaak te behandelen.

Weer een nuttige uitspraak over het vertrouwelijk kunnen houden van processtukken. Terecht honoreren van een verzoek om vertrouwelijk houden van processtukken door de rechtbank (toepassen 8:29 Awb) kan reden zijn voor vernietiging van die uitspraak en de opdracht opnieuw de zaak te behandelen. Dat is niet snel aan de orde, alleen als de onjuiste toepassing gaan om essentiële informatie die aan de besluitvorming van het bestuursorgaan ten grondslag heeft gelegen. Is daar geen sprake van, dan blijft de uitspraak in zoverre in stand.

Een derde kan onevenredig worden benadeeld bij openbaarmaking van zijn naam. Dat is niet aan de orde als de naam – in een andere procedure – al bekend is geworden.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen