Update Raad van State 7 oktober 2020; Openbaarmaking van inspectiegegevens NVWA inzake dierenwelzijn

Cornelis van der Sluis 07-10-2020
0 reacties

Een imponerend aantal documenten (50.000) uit 474 dossiers zijn beoordeeld en deels verstrekt aan RTL Nieuws. Het gaat om informatie over het toezicht van de NVWA op bedrijven op het gebied van dierenwelzijn vanaf 1 januari 2015.

Een imponerend aantal documenten (50.000) uit 474 dossiers zijn beoordeeld en deels verstrekt aan RTL Nieuws. Het gaat om informatie over het toezicht van de NVWA op bedrijven op het gebied van dierenwelzijn vanaf 1 januari 2015. RTL Nieuws wilde per bedrijf en per locatie inspectierapporten, waaronder boeterapporten, en de daarbij opgenomen kwalificaties zoals ‘verscherpt toezicht’ en ‘notoire overtreder’. De NVWA is dus hard aan de slag gegaan, althans is tot een besluit gekomen na iets meer dan 2 jaar noeste arbeid. Naar tevredenheid van de verzoeker, maar niet van de belanghebbenden.

De ‘onder toezicht gestelden’ komen immers op tegen de beoogde openbaarmaking. Men stelt dat bepaalde delen van de informatie (rapporten van bevindingen of een luchtfoto) nog tot hen te herleiden zijn. De Raad van State maakt duidelijk (uitspraak I en uitspraak II) dat een beoordeling van de vraag of een persoon op basis van indirecte gegevens kan worden geïdentificeerd – en dus onevenredig zou worden benadeeld – casuïstisch is. Vervolgens beoordeelt zij de informatie en komt zij tot het oordeel dat in beide gevallen voldoende is gelakt – of bepaalde informatie niet zodoende specifiek en bijzonder is zodat het herleidbaar wordt – zodat betrokkenen niet onevenredig benadeeld worden. Het is onvoldoende herleidbaar (gemaakt) tot hen.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen