Update Rechtbank Amsterdam 19 februari 2020; Geen bestuurlijke aangelegenheid ondanks 100% aandeelho

Cornelis van der Sluis 19-03-2020
0 reacties

Nagenoeg alles wat de overheid ‘doet’ is aan te merken als een bestuurlijke aangelegenheid.

Nagenoeg alles wat de overheid ‘doet’ is aan te merken als een bestuurlijke aangelegenheid. In een enkel geval is daar geen sprake van, bijvoorbeeld bij de wetenschappelijke instellingen die ook bestuursorgaan zijn, daar waar het informatie ten behoeve van het wetenschappelijk onderzoek betreft (luister voor meer over dit onderwerp deze podcast en zie bijvoorbeeld deze annotatie).

Een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam maakt duidelijk dat ook geen sprake is van een bestuurlijke aangelegenheid als informatie wordt opgevraagd over een overeenkomst tussen twee bedrijven ter zake van de uitgifte van tijdelijke erfpacht. De stelling dat wel sprake is van een bestuurlijke aangelegenheid wordt onderbouwd door te wijzen op het feit dat de gemeente 100% aandeelhouder is van één van de twee bedrijven bij de overeenkomst. De rechtbank oordeelt dat dit niet doorslaggevend is in de zin dat de gemeente daarmee verantwoordelijk is alles wat het bedrijf doet en dat daarmee dus sprake zou zijn van een bestuurlijke aangelegenheid. De gemeente is niet verantwoordelijk voor (heeft geen zeggenschap over) de commerciële taak van het bedrijf en daar maakt het onderwerp van het verzoek wel onderdeel van uit. De Wob kan dus geen rol betekenen bij een verzoek om informatie.

Onder de Wet open overheid zou dit bedrijf wellicht worden opgenomen in een AMvB waardoor bepaalde informatie toch via de Woo opvraagbaar zou zijn.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen