Update Rechtbank Amsterdam 21 januari 2020: Ook de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg is een

Cornelis van der Sluis 12-02-2020
0 reacties

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) geeft een specifiek beroepsgeheim voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Hieruit volgt dat daar waar beroepsoefenaren een geheimhoudingsplicht hebben deze ook geldt voor de inspectie.

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) geeft een specifiek beroepsgeheim voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Hieruit volgt dat daar waar beroepsoefenaren een geheimhoudingsplicht hebben deze ook geldt voor de inspectie.  De rechtbank vindt steun in een eerdere uitspraak van de Raad van State (zie deze update).

Verder leert de uitspraak:

  • dat simpel namen weigeren van ambtenaren niet aan de orde is. Specifieke uitleg is nodig, zeker bij namen van personen die in de openbaarheid treden
  • dat een bestuursorgaan niet geloofwaardig stelt dat alle documenten zijn betrokken als de verzoeker al kan aantonen welke documenten in elk geval ontbreken
  • dat de rechter indringend per (onderdeel van een) document beoordeelt of terecht geheimhouding is betracht
  • dat de weigeringsgrond toezicht (artikel 10 lid 2 onder d) wel erg beperkt wordt uitgelegd hier (er was geen toezicht dus kan deze weigeringsgrond niet worden ingeroepen!?)

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen