Update Rechtbank Den Haag 15 oktober 2020; FIFA19, actieve openbaarmaking ‘it’s in the game’

Cornelis van der Sluis 30-10-2020
0 reacties

De Rechtbank Den Haag bevestigt met deze uitspraak nog maar eens dat het toezichthouders vrij staat om tot actieve openbaarmaking over te gaan bij handhavend optreden.

De Rechtbank Den Haag bevestigt met deze uitspraak nog maar eens dat het toezichthouders vrij staat om tot actieve openbaarmaking over te gaan bij handhavend optreden. EA is voor het spel FIFA op de vingers getikt omdat het aanbieden van ‘loot boxes’ en ‘packs’ in strijd wordt gehandeld met de Wet op de kansspelen. EA stelt dat artikel 8 van de Wob – de grondslag voor actieve openbaarmaking – bij handhaving geen grondslag kan bieden voor openbaarmaking totdat het handhavingsbesluit onherroepelijk is. De rechtbank gaat hier – conform vaste rechtspraak – niet in mee. Ook de stelling dat openbaarmaking tot reputatieschade leidt wordt van de hand gewezen. Net als bij veel uitspraken sneuvelt het beroep op onevenredige benadeling omdat de reputatieschade niet concreet wordt onderbouwd.

In zoverre is actieve openbaarmaking, ook voor EA, “all in the game”.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen