Update Rechtbank Den Haag 29 juli 2020; Blijven zoeken, goed motiveren en vooral niet met een witte

Cornelis van der Sluis 13-04-2020
0 reacties

Een interessante uitspraak van de Rechtbank Den Haag met een keur aan Wob-thema’s:

Een interessante uitspraak van de Rechtbank Den Haag met een keur aan Wob-thema’s:

  • Het archiefonderzoek is eigenlijk nooit klaar bij de behandeling van een Wob-verzoek
  • Komen meer documenten naar boven en worden die deels verstrekt dan is een inmiddels ingesteld beroep gegrond. Een goed (aanvullend) besluit en verweerschrift kan het besluit alsnog ‘redden’
  • De stelling dat er echt niet meer is moet dan wel geloofwaardig zijn. Dat is in dit geval bij het COA niet aan de orde. Zowel door wat de verzoeker stelt als ook wat de rechtbank – zeer actief – beredeneerd
  • De Wob ziet niet op openbare informatie, maar is daarvan sprake bij bodemonderzoeken die op een niet meer actieve internetpagina zouden hebben gestaan? (vgl. deze uitspraak van de Raad van State)
  • Vervolgens kan natuurlijk niet worden volstaan met een motivering dat uit de context van de documenten wel ongeveer zal blijken welke weigeringsgrond waar is toegepast!
  • En dat zeker niet als met een ‘witte stift’ is gelakt. Gebruik vooral dus een kleur of het duidelijke zwart!
  • Bedragen die overeen zijn gekomen voor het onderhoud van klimaatsystemen mogen worden gelakt. Wegens het financiële belang van het COA (vanwege artikel 10, lid 2, onder b) als ook vanwege de onevenredige benadeling van de private contractspartij (10, lid 2, onder g)
  • E-mail extensies moeten worden verstrekt
  • Bedragen die zien op het onderhoud van (inpandige) klimaatsystemen en persoonsgegevens zijn geen milieu-informatie

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen