Update Rechtbank Overijssel 30 oktober 2019; Uitspraak in een ambtenarenkwestie leidt tot wraking in

Cornelis van der Sluis 01-11-2019
0 reacties

De Algemene wet bestuursrecht geeft de mogelijkheid de wrakingskamer van een rechtbank te verzoeken een rechter te wraken (zodat deze de zaak die voorligt niet kan behandelen).

De Algemene wet bestuursrecht geeft de mogelijkheid de wrakingskamer van een rechtbank te verzoeken een rechter te wraken (zodat deze de zaak die voorligt niet kan behandelen). Bij zo’n verzoek moet degene die om wraking vraagt feiten of omstandigheden aanbrengen waaruit blijkt dat de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden.

In een geval dat voorlag bij de wrakingskamer van de Rechtbank Overijssel was eerder een ambtenarenrechtelijk geschil voorgelegd aan een bestuursrechter. Het handelen van deze bestuursrechter ter zitting en diens uitspraak gaf aanleiding voor betrokken ambtenaar van de gemeente Zwolle om te twijfelen over de onpartijdigheid van deze rechter bij de behandeling van een geschil over de afhandeling van Wob-verzoeken van de ambtenaar door de gemeente (Wobben gedurende een arbeidsrechtelijk geschil komt vaker voor: zie dit voorbeeld).

De wrakingskamer wijst het verzoek om wraking toe gelet op de samenhang tussen de Wob-zaken en het arbeidsgeschil (o.a. wordt gevraagd om de facturen van de advocaat van de gemeente in het arbeidsgeschil). De stellige termen die de rechter in kwestie gebruikt heeft en genoemde inhoudelijke samenhang zijn doorslaggevende elementen.

Alvast een schot voor de boeg in Wob-termen: totaalbedragen van facturen moeten openbaar worden gemaakt, facturen met specificaties mogen geheim blijven.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen