Update Rechtbank Rotterdam 12 september 2019; Een WOB-verzoek afwijzen omdat het geen WOB-verzoek zo

Cornelis van der Sluis 19-09-2019
0 reacties

Tijdens de trainingen wordt geregeld de vraag gesteld wanneer iets nu kwalificeert als een WOB-verzoek en wanneer iets ‘gewoon’ een verzoek om informatie is. Zie ook stap 1 in het stappenplan op deze site. De rechtspraak is niet altijd eenduidig op dat punt.

Tijdens de trainingen wordt geregeld de vraag gesteld wanneer iets nu kwalificeert als een WOB-verzoek en wanneer iets ‘gewoon’ een verzoek om informatie is. De rechtspraak is niet altijd eenduidig op dat punt. De Rechtbank Rotterdam omarmt  in een recente uitspraak de lijn die het meest wordt gehanteerd:

  • men noemt de WOB,
  • vraagt om openbaarmaking,
  • van niet openbare informatie,
  • aan een bestuursorgaan.

Dan hebben we te maken met een WOB-verzoek. De stelling dat het dat niet is, levert een ‘weigerbesluit’ op waar bezwaar tegen open staat. De vraag of het een WOB-verzoek is, is dus van groot belang!

Bijzonder in dit geval is overigens dat het besluit-karakter van de reactie betekent dat de weg ook vrij is voor een voorlopige voorziening die – bijzonder genoeg – vanwege een privaatrechtelijke procedure leidt tot een dwingende datum voor het bestuursorgaan om voordien tot een WOB-besluit te komen.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen