Update Tweede Kamer 26 mei 2020; Actualisatie Meerjarenplan digitale informatiehuishouding. De Wet o

Cornelis van der Sluis 27-05-2020
0 reacties

De Wet open overheid kent sinds het wijzigingswetsvoorstel van 2 januari 2019 het Meerjarenplan. Met dit plan moet worden toegewerkt naar het duurzaam toegankelijk krijgen van digitale overheidsinformatie (zie artikel 6.2).

De Wet open overheid kent sinds het wijzigingswetsvoorstel van 2 januari 2019 het Meerjarenplan. Met dit plan moet worden toegewerkt naar het duurzaam toegankelijk krijgen van digitale overheidsinformatie (zie artikel 6.2). Om de goede wil te tonen ging met het wijzigingswetsvoorstel ook een eerste Meerjarenplan richting de Tweede Kamer als bijlage bij een brief over het onderhandelingsresultaat van het kabinet met de initiatiefnemers van de Woo.

Een actualisering van het MJP is inmiddels naar de Tweede Kamer gestuurd. Een aantal dingen valt op.

Zo wordt meer automatisering om aan de toekomstige eisen van actieve toegankelijkheid en transparantie te voldoen in het vooruitzicht gesteld. Wat opvalt is dat er geen zelfde aanpak wordt gekozen voor ieder ministerie. Zo gaat ieder departement zijn eigen weg bij een te kiezen Document Management Systeem (zie p. 8).

Dat een en ander verbetering behoeft blijkt wel in de huidige corona-tijd. De ministeries hebben o.a. in de informatiehuishouding een reden gezien om niet al te snel te lopen bij binnengekomen Wob-verzoeken. In dat kader geeft het te denken dat in het MJP toch duidelijk staat dat vrijwel alle rijksonderdelen digitaal werken… (zie p. 6).

Wellicht dat het ontwikkelen van “Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) tooling” verbetering zal geven (zie p. 9). De tooling is ook gericht op het versneld afhandelen van Wob-verzoeken (p. 12). Overigens lijkt dit aspect wat op gespannen voet te staan met de informatie waar ‘de Volkskrant’ zich in dit artikel op baseert – waaruit zou volgen dat het rijk niet al te veel haast blijft maken met de afhandeling van Wob-verzoeken. En bovendien moet worden gezegd dat de eigen ervaringen met Financiën, die kennelijk al met de tooling werken, weinig hoop geven voor de te bereiken snelheid van afhandeling.

Goed om te zien dat sinds de WhatsApp-uitspraak van 20 maart 2019 er in elk geval meer aandacht is geweest voor ‘berichtenapps’ en dat dit ook zo blijft (p. 12).

Toch blijft een gevoel na lezing van het MJP hangen van grootse plannen en ontwikkelingen zonder dat het erg concreet wordt. De praktijk zal moeten uitwijzen wat er op welke manier zal veranderen. Eens zien of ‘de Volkskrant’ over een jaar kan melden dat alle verzoeken zo snel worden afgehandeld…

Meer weten over de Woo? Kom naar de training in november. Voor meer informatie klik hier.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen