Van der Sluis – update Raad van Europa 25 februari 2019; “alles is openbaar, veel is te weigeren” en

Cornelis van der Sluis 25-02-2019
0 reacties

Veel aandacht n.a.v. het Greco rapport over Nederland was er in de pers, met name over het nog onvoldoende tegengaan van corruptie. De serieus genomen kritiek op de werking van de WOB is ook interessant (zie onder 60);

Veel aandacht n.a.v. het Greco rapport over Nederland was er in de pers, met name over het nog onvoldoende tegengaan van corruptie. De serieus genomen kritiek op de werking van de WOB is ook interessant (zie onder 60);

  • te makkelijk gebruik van weigeringsgronden,
  • overschrijden van de beslistermijnen en
  • langlopende juridische procedures.

En in algemene zin, een bestuurscultuur die ervan uit gaat dat informatie vooral “niet openbaarheid is, tenzij…”

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen