Rechtbank Oost-Brabant: Omvangrijke verzoeken en de inspanningen van de rechter (2)

Cornelis van der Sluis 12-09-2023
14 keer bekeken 0 reacties

Eerder waren we al onder de indruk van de wijze waarop de Rechtbank Oost-Brabant in een uitspraak uitvoerig in ging op de vele documenten – aan de hand van een steekproef – die via de Woo waren opgevraagd (zie dit bericht).

Eerder waren we al onder de indruk van de wijze waarop de Rechtbank Oost-Brabant in een uitspraak uitvoerig in ging op de vele documenten – aan de hand van een steekproef – die via de Woo waren opgevraagd (zie dit bericht). Ook de hier te bespreken uitspraak laat zien wat de Wob en Woo van de rechtspraak vraagt als het gaat om het beoordelen van beroepsgronden en daarmee de werkwijze van bestuursorganen. Waar het verzoeker om te doen was? Alle documenten aangaande de ondersteuning die de korpschef geeft aan het mediabedrijf Simpel Media en aan het door dit bedrijf voor RTL 4 geproduceerde televisieprogramma Ontvoerd.

Highlights uit de uitspraak

Naast de indrukwekkende wijze waarop de rechtbank – na al een eerste tussenuitspraak te hebben gedaan – zich buigt over de grote hoeveelheid documenten, leert de uitspraak ook iets wat in meer algemene zin nuttig is voor hen die in de praktijk met de Woo werken. Die aspecten worden hier kort opgesomd:

 • Terugkomen op oordelen in tussenuitspraken is er in de regel niet bij. Van een uitzonderlijk geval is ook in dit kader steeds geen sprake. Dit betekent dus dat de nieuwe beroepsgronden of gronden tegen de tussenuitspraak niet worden besproken;
  • Concrete beroepsgronden tegen de herstelpoging zijn vereist. Dat is anders waar het gaat om een grond waarvoor de geheime stukken geraadpleegd moeten worden (door de rechter) of als eiser meent dat het bestuursorgaan geen gevolg heeft gegeven aan de tussenuitspraak;
 • De bewaarplicht van documenten, nadat een Woo-verzoek is ingediend, geldt onverkort. Ondanks mogelijk andere wettelijke regimes (zoals in dit geval de Wet politiegegevens (Wpg)) die tot vernietiging e.d. zouden kunnen leiden;
 • Een gedegen uitleg rond het zoeken naar documenten blijft overeind, tenzij de verzoeker concreet maakt wat er concreet zou ontbreken (zie recent ook dit bericht over het zoeken en stellen over en weer);
  • Zijn documenten niet meer vindbaar door eigen toedoen van het bestuursorgaan (andere functies, niet meer werkzaam (door pensionering)) dan is een besluit onzorgvuldig voorbereid;
  • Ontbreken documenten (concreet genoemd in andere documenten): ook dan is het besluit onzorgvuldig voorbereid;
 • De Wpg geeft een uitputtende regeling (zie artikel 8.8 Woo en de bijlage bij de Woo). Of er sprake is van politiegegevens moet wel per onderdeel worden beoordeeld door het bestuursorgaan en de rechter.
  • Die beoordeling leidt er toe dat niet alles kon worden geweigerd met een beroep op de Wpg, bijvoorbeeld als de informatie ziet op de handelswijze van de politie.
  • Is sprake van politiegegevens dan is een beroep op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van artikel 5.1, lid 2, onder e, van de Woo natuurlijk niet meer aan de orde.
 • De persoonlijke levenssfeer is in het geding bij direct herleidbare gegevens, maar ook bij indirecte gegevens.
  • Of het in dat laatste geval aan de orde is hangt van veel omstandigheden af. In dit geval kan de datum van een document of een genoemde locatie in combinatie met andere informatie – een uitzending van het programma Ontvoerd – voor lakking in aanmerking komen. De rechtbank moet dan wel beschikken over de uitzending of een en ander via internet kunnen vinden.
  • De functieomschrijving van een ambtenaar kan – in geval van een solofunctie – ook tot een persoon herleidbaar zijn. Indien die naar de aard van zijn functie niet in de openbaarheid treedt, is lakken mogelijk aan de orde. Het moet dan natuurlijk wel om een ambtenaar gaan (wat hier een aantal keer niet het geval is, aldus de rechtbank).
 • De i-grond (goed functioneren van de overheid) kan aan de orde zijn bij contactgegevens van het bestuursorgaan.
  • De rechtbank toont zich in dat kader milder dan in een eerdere uitspraak over deze grond. Daaruit volgde immers dat de grond niet zo stelselmatig en onverkort mag worden ingezet bij het weigeren van openbaarmaking.
  • Overigens moet de gelakte informatie dan wel echt contactgegevens van de politie zijn, wat niet (altijd) het geval blijkt te zijn. Zo gaat het bijvoorbeeld ook over de logo van een bedrijf.

Op naar een volgende verbeterslag…

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen