Rechtbank Den Haag: Wat wordt verzocht? Alle correspondentie over of alleen met een onderneming.

Cornelis van der Sluis 22-06-2023
26 keer bekeken 0 reacties

Bepalend gedurende de hele procedure zijn de precieze bewoordingen van het verzoek om informatie. De rechter kijkt kritisch naar het verzoek als gesteld wordt dat er meer onder valt dan het bestuursorgaan meende bij het uiteindelijke Woo-besluit.

Zo leert ook de Vereniging Energie voor Mobiliteit en Industrie in deze uitspraak van de rechtbank Den Haag.

Alle correspondentie met ? alle correspondentie over

De vereniging had de minister van Infrastructuur en Waterstaat gevraagd om alle documenten met betrekking tot de communicatie tussen de Staat/ministeries en een specifiek bedrijf en haar vertegenwoordigers in de periode vanaf januari 2010 tot en met de datum van het verzoek openbaar te maken. Het verzoek maakte duidelijk dat het ook ging om brieven, gespreksverslagen, mails, app- en smsberichten, overeenkomsten, besluiten, enzovoort.

Pas in bezwaar kwam de vereniging kennelijk tot het inzicht dat het verzoek wat te beperkt was ingestoken, men had maar beperkt raak geschoten. Bedoeld was kennelijk ook interne communicatie. De rechter maakt duidelijk – in lijn met vaste rechtspraak (zie deze annotatie) – dat een uitbreiding in bezwaar niet mogelijk is. En dus is het logisch dat geen interne communicatie is betrokken bij het besluit.

Alle correspondentie over zou ok zijn?

Overigens is het de vraag of de ruimere opzet van het verzoek wel zou kwalificeren als een voldoende precies verzoek. In dat kader had een overleg, waarbij de minister behulpzaam had moeten zijn, moeten duidelijk maken wat precies was beoogd en of het daarmee voldoende specifiek was (zie over dat overleg deze update). Blijft het onduidelijk of in elk geval onvoldoende specifiek dan volgt een buiten behandeling laten (zie update).

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen