Rechtbank Den Haag: van Wob naar Woo vraagt aanvullende motivering

Cornelis van der Sluis 26-10-2023
15 keer bekeken 0 reacties

Zoals al eerder opgemerkt (zie dit blog), kent de Woo geen overgangsrecht voor het afhandelen van informatieverzoeken. Een Wob-verzoek wordt na 1 mei 2022 afgehandeld op grond van de Woo, maar ook een bezwaar leidt tot een beslissing op bezwaar op grond van de Woo.

Zoals al eerder opgemerkt (zie dit blog), kent de Woo geen overgangsrecht voor het afhandelen van informatieverzoeken. Een Wob-verzoek wordt na 1 mei 2022 afgehandeld op grond van de Woo, maar ook een bezwaar leidt tot een beslissing op bezwaar op grond van de Woo. Dit ongeacht het feit dat het besluit waartegen het bezwaar was gericht op grond van de Wob (want voor 1 mei 2022) was genomen. Geen probleem moet de wetgever hebben gedacht. Toch best complicerend voor de praktijk zo nu en dan. Want die Woo is toch echt anders dan de Wob, zowel qua proces als qua beoordelingskader (de uitzonderingen van hoofdstuk 5 Woo). Zo merkt ook de gemeente Wassenaar in een kwestie waar de Rechtbank Den Haag zich over uit laat in deze uitspraak.  

Omklappende wetgeving

Uit het al genoemde ontbrekende overgangsrecht volgt dat gedurende een procedure het wettelijk kader kan veranderen. Wob-verzoek leidt tot Woo-besluit, of Woo-besluit leidt na bezwaar tot een Woo-beslissing op bezwaar. Of vernietigde Wob-beslissing op bezwaar moet leiden tot een nieuwe beslissing op bezwaar op grond van de Woo. Volgt u het nog? Tijdens de trainingen leggen we het uit aan de hand van deze afbeelding

De rechtbank noemt het hier ‘omklappen’, van Wob (het kader voor het verzoek en het besluit van 21 maart 2022) naar de Woo (voor het besluit op bezwaar van 22 november 2022).

Het verzoek zag op informatie over specifieke onderwerpen die samenhangen met het perceel en de woning plaatselijk bekend als Huize Ivicke in Wassenaar en een ten aanzien daarvan opgelegde last onder bestuursdwang. Het pand was lange tijd onderdeel van procedures (en bewoond door krakers) en is uiteindelijk overgedragen aan de appellant in deze kwestie.

Door het ontbrekende overgangsrecht had verweerder aandacht moeten besteden aan het verschil tussen de Wob en de Woo als het gaat om de bij het primaire besluit ingeroepen uitzonderingen voor zover die in de beslissing op bezwaar nog altijd ten grondslag worden gelegd aan de weigering om informatie openbaar te maken. Sowieso moet duidelijk zijn welke weigeringsgronden (de rechtbank noemt het nog in Wob jargon weigeringsgronden terwijl de Woo van uitzonderingen spreekt) op grond van de Woo zijn toegepast. 

 

Nu dit alles ontbreekt, spreekt de rechtbank van een gebrek in de besluitvorming. Te meer omdat dus het beoordelingskader met de Woo wel is gewijzigd. Zo werd in het eerdere blog al gewezen op de uitzondering onevenredige benadeling in de Woo (artikel 5.1, vijfde lid) die alleen bedoeld is voor uitzonderlijke gevallen waarbij andere weigeringsgronden niet van toepassing zijn. Dit is een andere en strengere maatstaf die we niet kenden onder de Wob.

 

En ook de andere invulling van het begrip persoonlijke beleidsopvattingen (artikel 5.2 Woo) in vergelijking met de Wob (artikel 11 Wob) is van belang, aldus de rechtbank. Feiten, prognoses, beleidsalternatieven, de gevolgen van een bepaald beleidsalternatief en andere informatie met een overwegend objectief karakter zijn expliciet geen persoonlijke beleidsopvattingen. Deze aanscherping zou een plek moeten krijgen in de beslissing op bezwaar, zo oordeelt de rechtbank. 

 

De rechtbank wijst overigens niet op artikel 5.3 Woo, maar misschien betreft het in deze kwestie enkel documenten die niet ouder zijn dan 5 jaar…

Anoniem openbaar maken persoonlijke beleidsopvattingen?

De rechtbank maakt in deze uitspraak ook goed duidelijk op welke wijze zij de strengere lijn van de Raad van State (zie annotatie) over het wel of niet toepassen van de bevoegdheid om opvattingen geanonimiseerd openbaar te maken moet worden beziet. Anonimiseren is sneller aan de orde als het gaat om een groot maatschappelijk thema waarbij sprake is van opvattingen die al langer geleden zijn geuit. In dit geval gaat het om een geruchtmakende zaak, nog niet zo lang geleden bij een relatief kleine gemeente waarbij slechts een paar mensen direct betrokken bij het onderwerp.  Anoniem openbaar maken is dan al minder goed mogelijk en dus minder snel aan de orde, aldus de rechtbank.

Zoekslag

De uitspraak is ook interessant voor de eisen die gesteld kunnen worden aan de zoekslag.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen