Rechtbank Zeeland-West-Brabant: Het overleg bij omvangrijke verzoeken. De rechter zoekt naar redelij

Cornelis van der Sluis 08-12-2022
16 keer bekeken 0 reacties

Op veel verzoeken wordt niet-tijdig beslist.

Als dit van tevoren al duidelijk is, stelt de Woo voor dat overleg binnen de eerste vier weken plaatsvindt om te komen tot deelbesluitvorming binnen redelijke termijnen (artikel 4.2a). Een uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant leert dat overleg natuurlijk altijd nog mogelijk is, ook als de verzoeker inmiddels al in beroep is wegens het uitblijven van een besluit. Want ook dan, bij een gegrond beroep (want besluitvorming bleef uit), zoekt de rechter naar een redelijke termijn. Als sprake is van een omvangrijk verzoek is een termijn van twee maanden na de uitspraak voor deelbesluit I en vier maanden na deelbesluit I voor deelbesluit II kennelijk redelijk. De verzoeker kan daar zo maar anders over denken nu het verzoek is ontvangen op 12 september 2022 en de uitspraak dus betekent dat niet 6 weken nadien (eind oktober 2022), maar pas 8 juni 2023 volledige besluitvorming mag worden verwacht.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen