Rechtbank Rotterdam: De veelprocedeerder en elektronisch indienen van het verzoek

Cornelis van der Sluis 21-02-2023
15 keer bekeken 0 reacties

De rechtbank Rotterdam houdt een lijstje bij van veelprocedeerders, die komen niet snel ‘binnen’ bij deze rechtbank (zie dit eerdere bericht). Zo ook de appellant in deze procedure tegen de gemeente Zwijndrecht.

De rechtbank Rotterdam houdt een lijstje bij van veelprocedeerders, die komen niet snel ‘binnen’ bij deze rechtbank (zie dit eerdere bericht). Zo ook de appellant in deze procedure tegen de gemeente Zwijndrecht.

Misbruik, tenzij…

Bij persoon in kwestie wordt van misbruik uitgegaan tenzij er aanknopingspunten zijn voor het tegendeel. Die aanknopingspunten zijn er niet. De rechtbank acht bovendien relevant dat appellant op een elektronische wijze verzoeken blijft indienen terwijl duidelijk is gemaakt dat dit op een andere wijze moet gebeuren.

Elektronische weg voor Woo-verzoeken

In dat kader is in breder verband relevant dat de Woo de elektronische weg als een van de schriftelijke wegen aanmerkt (artikel 4.1 Woo). Dat laat onverlet dat daarbij wel een keuze kan worden gemaakt door het bestuursorgaan. Wordt het verzoek elektronisch maar verkeerd ingediend, dan moet verzoeker op de juiste weg worden gewezen. Het verkeerd ingediende verzoek kan volgens de rechtbank buiten behandeling worden gelaten. Procederen daartegen blijft mogelijk want ook dit bericht van buiten behandeling laten is een besluit.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen