Rechtbank Den Haag: Een andere procedure kan een spoedeisend belang voor een voorlopige voorziening

Cornelis van der Sluis 04-11-2022
29 keer bekeken 0 reacties

Het staat verzoekers vrij ook informatie te vragen ten behoeve van een andere procedure.

De al bepaalde zittingsdatum voor die andere procedure kan een spoedeisend belang in het kader van een verzoek om een voorlopige voorziening – om informatie eerder te verkrijgen – geven, aldus de Rechtbank Den Haag.

Toch geeft juist de aanleiding – die andere procedure – direct inhoudelijk ook een reden om de voorziening minder snel toe te wijzen. In die andere procedure kan ook worden verzocht tot het inbrengen van op de zaak betrekking hebbende stukken. Het helpt ook niet als het Woo-verzoek veel eerder had kunnen worden gedaan.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen