Update Tweede Kamer 29 oktober 2020; Behandeling wijzigingswet van de Wet open overheid

Cornelis van der Sluis 29-10-2020
18 keer bekeken 0 reacties

Rond 13 uur (bijna 2 uur later dan gepland) begon de behandeling van het wijzigingswetsvoorstel van de Woo. De behandeling is gevolgd en geduid in de vorm van enkele tweets (link). De TK heeft zelf een kort verslag geschreven (zie hier). Een eigen kort – en niet alles omvattend – verslag:

Rond 13 uur (bijna 2 uur later dan gepland) begon de behandeling van het wijzigingswetsvoorstel van de Woo. De behandeling is gevolgd en geduid in de vorm van enkele tweets (link). De TK heeft zelf een kort verslag geschreven (zie hier). Een eigen kort – en niet alles omvattend – verslag:

Daar waar een enkeling terug wil naar het al aangenomen wetsvoorstel (Van Raak) (zie hierover deze artikelen I en II), wijst de ander vooral op de werking van de Wob (Bosma). Want hoever wijkt die Wob nu eigenlijk nog af van de Woo – met verwerking van het nu aanhangige wijzigingswetsvoorstel?

De verzoeken vanuit de journalistiek om inbreng vanuit die beroepsgroep te borgen in het Tijdelijke Adviescollege zijn niet aan dovemans oren gericht geweest. Zowel Buitenweg (GL) als Sneller (D66) pleiten hiervoor.

Verder enkele pleidooien (V.d. Molen (CDA) en Sneller (D66)) om vooral de werking nu ook van artikel 11 lid 2 voorop te zetten. Stukken van intern beraad zouden daarmee eerder openbaar gemaakt moeten / kunnen worden als anonimiseren als uitgangspunt wordt genomen. De werking nu is vooral dat bestuursorganen blijk moeten geven van het beoordelen van die mogelijkheid maar redelijk makkelijk kunnen stellen dat ze hier toch niet voor voelen. Die praktijk zou anders moeten worden. Verder een herhaald pleidooi van de VVD (Snoeren) om de vertrouwelijk verstrekte bedrijfs- en fabricagegegevens toch vooral als absoluut belang (nu is het voorstel om dit relatief te maken) te laten gelden.

En tot slot de vraag naar de financiële impact en dekking vanuit het Rijk. Want – zo is de niet onlogische stelling – zal de cultuuromslag toch vooral ook staan of vallen met financiële dekking voor de uitvoeringskosten die gepaard gaan met al het extra’s dat de Woo (hoe uitgekleed ook) met zich brengt.

Nu wachten op agendering voor de verdere behandeling, waarbij de Minister en de initiatiefnemers zullen reageren op de nodige vragen en opmerkingen. Ook enkele amendementen zijn nog aangekondigd.

Meer informatie

Meer weten, enkele plekken zijn nog beschikbaar voor de training op 10 december.

De tweets per Kamerlid: 

Terechte kritiek @harryvdmolen over de blijvende uitdagingen voor de praktijk (die samenhangen met de actieve openbaarmaking). Zie al mijn blogs van vandaag en gisteren https://nkoo.nl/de-woo-verbetering-die-voor-verbetering-vatbaar-is-actieve-openbaarmaking/… en /shortcuts/pagebyid.aspx?contentpageid=2746571

 

Ook terechte vragen over de lijst van beschikkingen die dan weer buiten de verplichting tot actieve openbaarmaking zouden vallen. Het is zo veel – en soms zo snel voor discussie vatbaar – dat je er goed aan doet beschikkingen sowieso uit te sluiten https://nkoo.nl/kennisbank/wetgeving/2721431.aspx?t=Artikel-33-Actieve-openbaarmaking-van-categorieen-informatie    

 

@harryvdmolen vraagt om een bepaling voor overleg met de verzoeker. Die kennen we in de Wob https://nkoo.nl/wob/artikel-3/ en ook in de Woo https://nkoo.nl/kennisbank/wetgeving/2721446.aspx?t=Artikel-41-Verzoek 

@attjekuiken

kan stellen dat het wetsvoorstel is uitgekleed (klopt!) maar juist bij de actieve openbaarmaking laat het nog zoveel ruimte voor discussie en levert het nog zoveel werk op dat de uitvoerbaarheid (oa wegens de bijkomende effecten) een punt van zorg is en blijft

@kathalijne

en

@attjekuiken

terechte kritiek over het niet meenemen van de gemeenschappelijke regelingen. Lijkt een slordigheidje. Net als eerder de vertrouwelijkheid van kabinetsformatie en niet de coalitieformatie (zie dit artikel onder 3.3.2 /shortcuts/pagebyid.aspx?contentpageid=2746733…)

Welke stok heeft de verzoeker om informatie tijdig te verkrijgen vraagt

@attjekuiken. Dat zal niet meer zijn dan bezwaar of beroep. Dat is best wel eens frustrerend en wat dat aangaat is de dwangsom best nuttig gebleken. Misbruik van de Wob was een negatief bijeffect. 1/2

Een regeling dat misbruik een boete oplevert kan daarbij wellicht een oplossing geven 2/2

@attjekuiken

hekelt lakken en plakken. Natuurlijk heeft iedereen recht op informatie. Maar betrokkenen (ambtenaren bedrijven) hebben toch ook recht op bescherming van hun belangen?! Dat leidt tot lakken. Soms wat ruimhartig, maar dat is wel een verklaring.

Als antwoord op

@CornelisvdSluis

Lakken van namen is wat anders dan hele passages

Als antwoord op

@attjekuiken

De belangen van artikel 10 en 11 Wob of 5.1. en 5.2 Woo zien natuurlijk op meer dan namen. Ook die belangen moeten worden betrokken.

@attjekuiken

Dat weet ik, daarom zij ik ook tenzij

Dan moet toen net mijn verbinding even zijn weggevallen. Punt is dat bij de stelling die veel gehoord wordt “er wordt zoveel gelakt” de nuance voor de andere kant (bijv. bescherming van terechte belangen, zoals bedrijfsgegevens waar

@Marksnoeren

terecht op wijst nu) ontbreekt

Van Raak van de

@SPnl

wil terug naar de al aangenomen wet

@Marksnoeren

met zijn maidenspeech (pas vandaag bleek hem dat het over de Woo ging).

Terecht verzoek om toch weer te gaan naar de bescherming van vertrouwelijke bedrijfsgegevens. De onderneming moet kunnen uitgaan van bescherming en vertrouwelijkheid. Zowel overheid als bedrijfsleven is gebaat bij open communicatie.

@Martinbosma_pvv

wijst op het belang van de Wob, de Wob werkt. Niet optimaal maar hij werkt. Dat stelde ik eerder ook al /shortcuts/pagebyid.aspx?contentpageid=2746677

 

Een te verwachten link naar de besloten cultuur in Amsterdam /shortcuts/pagebyid.aspx?contentpageid=2748729

@Sneller

nog altijd voorstander van de Informatiecommissaris. Vraagt om een ‘sunriseclause’ als het tijdelijke college wegvalt. De sunriseclause zit nu verankerd in de evaluatiebepaling. Geen koppeling met het college. Zie over de commissaris: /shortcuts/pagebyid.aspx?contentpageid=2746571

Terechte vragen over rol, status en omvang van de Woo-coordinator die bij wet wordt geregeld

Ook hier een pleidooi voor meer standaard toepassen van anonimiseren van stukken van intern beraad (daar waar de standaard nu is dat er geen toepassing aan wordt gegeven en de rechter dit redelijk makkelijk accepteert)

Want moeten we de Wob niet gewoon wat verbeteren aldus

@Martinbosma_pvv

niet onterecht (te meer nu de Woo echt veel onduidelijkheid met zich gaat brengen voor de praktijk) https://www.binnenlandsbestuur.nl/woo-einde

 

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen