Indringende beoordeling door de rechtbank over de Stint

Cornelis van der Sluis 02-01-2021
22 keer bekeken 0 reacties

781 documenten vallen onder het bereik van het Wob-verzoek van RTL Nieuws. Dat verzoek mag niet later nog worden verbreed.

Dan moet RTL maar een nieuw Wob-verzoek doen aldus (onder 5) de Rechtbank Midden-Nederland met deze uitspraak.

Ook meent de rechtbank dat het niet opnieuw noemen van onevenredige benadeling als weigeringsgrond in de beslissing op bezwaar (bob) niet betekent dat die weigeringsgrond is komen te vervallen. In de bob is immers wel gesteld dat het primaire besluit is gehandhaafd onder aanvulling van de motivering (zie onder 12). Tip voor de praktijk is om toch ook in de bob expliciet alle weigeringsgronden te blijven benoemen. De Raad van State heeft zich immers nog wel eens kritischer getoond (zie deze uitspraak).

Verder laat de uitspraak vooral zien hoe indringend de rechtbank in een Wob-procedure kan beoordelen. Van 5 documenten wordt immers gesteld dat het belang van toezicht niet aan de orde is (onder 14). En over intern beraad toont ze zich zeer kritisch over zo’n 135 documenten! Daar zou geen sprake zijn van te beschermen persoonlijke beleidsopvattingen (15 e.v.). Dat is anders voor concepten van uiteindelijk openbare documenten (zoals kamerbrieven e.d.). Daarbij volgt de rechtbank de vaste lijn dat concepten, daar waar ze afwijken van de openbare versie, geheim kunnen blijven wegens artikel 11.

Tot slot nog interessant dat de ontvangen burgerbrieven natuurlijk niet geweigerd kunnen worden met een beroep op intern beraad (zie 21), maar dat van een weigering ook geen sprake is door het geven van een samenvatting. Veelal wordt een samenvatting niet geaccepteerd omdat dan toch informatie geweigerd zou worden (wat inherent is aan een samenvatting), nu kan het de rechterlijke toets dus wel doorstaan. Overigens is ook rechtspraak bekend dat burgerbrieven integraal geweigerd kunnen worden wegens onevenredige benadeling (zie deze update).

Afbeeldingen

Bekijk ook

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen