Wetgeving Woo

 

 

Onderwerp:

Artikel 1.1 Recht op toegang

Auteur:
Laatste activiteit: 31-05-2024 11:23
Onderwerp:

Artikel 2.1 Begripsbepalingen

Auteur:
Laatste activiteit: 31-05-2024 11:22
Onderwerp:

Artikel 2.2 Reikwijdte

Auteur:
Laatste activiteit: 31-05-2024 11:21
Onderwerp:

Artikel 2.4 Zorgplicht en openbaarmaking

Auteur:
Laatste activiteit: 31-05-2024 11:20
Onderwerp:

Artikel 2.5 Belang openbaarheid

Auteur:
Laatste activiteit: 31-05-2024 11:19
Onderwerp:

Artikel 3.1 Actieve openbaarmaking als inspanningsverplichting

Auteur:
Laatste activiteit: 31-05-2024 11:18
Onderwerp:

Artikel 3.3 Actieve openbaarmaking van categorieën informatie

Auteur:
Laatste activiteit: 31-05-2024 11:17
Onderwerp:

Artikel 3.3a Actieve openbaarmaking in de vorm van overzichten

Auteur:
Laatste activiteit: 31-05-2024 11:16
Onderwerp:

Artikel 3.3b Verplicht platform voor actieve openbaarmaking

Auteur:
Laatste activiteit: 31-05-2024 11:15
Onderwerp:

Artikel 3.4 Openbaarheid bij zwaarwegend algemeen belang

Auteur:
Laatste activiteit: 31-05-2024 11:14
Onderwerp:

Artikel 3.5 Openbaarheidsparagraaf

Auteur:
Laatste activiteit: 31-05-2024 11:13
Onderwerp:

Artikel 4.1 Verzoek

Auteur:
Laatste activiteit: 31-05-2024 11:12
Onderwerp:

Artikel 4.1a Borgen behoud documenten

Auteur:
Laatste activiteit: 31-05-2024 11:11
Onderwerp:

Artikel 4.2 Doorverwijzing

Auteur:
Laatste activiteit: 31-05-2024 11:10
Onderwerp:

Artikel 4.2a Overleg tussen bestuursorgaan en verzoeker

Auteur:
Laatste activiteit: 31-05-2024 11:09
Onderwerp:

Artikel 4.3 Beslissing

Auteur:
Laatste activiteit: 31-05-2024 11:08
Onderwerp:

Artikel 4.4 Termijn

Auteur:
Laatste activiteit: 31-05-2024 11:07
Onderwerp:

Artikel 4.5 Verstrekking

Auteur:
Laatste activiteit: 31-05-2024 11:06
Onderwerp:

Artikel 4.6 Antimisbruikbepaling

Auteur:
Laatste activiteit: 31-05-2024 11:05
Onderwerp:

Artikel 4.7 Contactpersoon

Auteur:
Laatste activiteit: 31-05-2024 11:04
Onderwerp:

Artikel 5.1 Uitzonderingen

Auteur:
Laatste activiteit: 31-05-2024 11:03
Onderwerp:

Artikel 5.2 Persoonlijke beleidsopvattingen

Auteur:
Laatste activiteit: 31-05-2024 11:02
Onderwerp:

Artikel 5.3 Informatie ouder dan vijf jaar

Auteur:
Laatste activiteit: 31-05-2024 11:01
Onderwerp:

Artikel 5.4 Formatie

Auteur:
Laatste activiteit: 31-05-2024 11:00
Onderwerp:

Artikel 5.4a Ondersteuning Kamerleden, statenleden en raadsleden

Auteur:
Laatste activiteit: 31-05-2024 10:59
Onderwerp:

Artikel 5.5 Verstrekking van informatie die de verzoeker betreft

Auteur:
Laatste activiteit: 31-05-2024 10:58
Onderwerp:

Artikel 5.6 Verstrekking van niet-openbare informatie wegens klemmende redenen

Auteur:
Laatste activiteit: 31-05-2024 10:57
Onderwerp:

Artikel 5.7 Toegang tot niet-openbare informatie ten behoeve van onderzoek

Auteur:
Laatste activiteit: 31-05-2024 10:56
Onderwerp:

Artikel 6.1 Doel

Auteur:
Laatste activiteit: 31-05-2024 10:55
Onderwerp:

Artikel 6.2 Meerjarenplan

Auteur:
Laatste activiteit: 31-05-2024 10:54
Onderwerp:

Artikel 7.1 Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding

Auteur:
Laatste activiteit: 31-05-2024 10:53
Onderwerp:

Artikel 7.2 Taken

Auteur:
Laatste activiteit: 31-05-2024 10:52
Onderwerp:

Artikel 7.3 Bemiddeling

Auteur:
Laatste activiteit: 31-05-2024 10:51
Onderwerp:

Artikel 7.4 Informatieplicht

Auteur:
Laatste activiteit: 31-05-2024 10:50
Onderwerp:

Artikel 7.5 Geheimhouding

Auteur:
Laatste activiteit: 31-05-2024 10:49
Onderwerp:

Artikel 8.1 Strafbepaling

Auteur:
Laatste activiteit: 31-05-2024 10:48
Onderwerp:

Artikel 8.2 Geen dwangsom niet tijdig beslissen

Auteur:
Laatste activiteit: 31-05-2024 10:47
Onderwerp:

Artikel 8.4 Beroep bij niet tijdig beslissen

Auteur:
Laatste activiteit: 31-05-2024 10:46
Onderwerp:

Artikel 8.5 Last onder dwangsom

Auteur:
Laatste activiteit: 31-05-2024 10:45
Onderwerp:

Artikel 8.6 Kosten

Auteur:
Laatste activiteit: 31-05-2024 10:44
Onderwerp:

Artikel 8.7 Uitvoeringsregels

Auteur:
Laatste activiteit: 31-05-2024 10:43
Onderwerp:

Artikel 8.8 Verhouding met andere wetten (bijlage)

Auteur:
Laatste activiteit: 31-05-2024 10:42
Onderwerp:

Artikel 8.9 Evaluatiebepaling

Auteur:
Laatste activiteit: 31-05-2024 10:41
Onderwerp:

Artikel 9.3 Wijziging Algemene bestuursrecht

Auteur:
Laatste activiteit: 31-05-2024 10:40
Onderwerp:

Artikel 10.1 Intrekking Wet openbaarheid van bestuur

Auteur:
Laatste activiteit: 31-05-2024 10:39
Onderwerp:

Artikel 10.2 Overgangsbepaling actieve openbaarmaking

Auteur:
Laatste activiteit: 31-05-2024 10:38
Onderwerp:

Artikel 10.2a Overgangsrecht bestaande documenten

Auteur:
Laatste activiteit: 31-05-2024 10:37
Onderwerp:

Artikel 10.2b Overgangsrecht adviezen Raad van State

Auteur:
Laatste activiteit: 31-05-2024 10:36
Onderwerp:

Artikel 10.2c Overgangsrecht DNB en AFM

Auteur:
Laatste activiteit: 31-05-2024 10:35
Onderwerp:

Artikel 10.2d Samenloop artikel 10.2b en Rijkswet Koninkrijksgeschillen

Auteur:
Laatste activiteit: 31-05-2024 10:34
Onderwerp:

Artikel 10.2e Uitzondering Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

Auteur:
Laatste activiteit: 31-05-2024 10:33
Onderwerp:

Artikel 10.2f Vervallen hoofdstuk 6

Auteur:
Laatste activiteit: 31-05-2024 10:32
Onderwerp:

Artikel 10.3 Inwerkingtreding

Auteur:
Laatste activiteit: 31-05-2024 10:31

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen