Boek 'Wet open overheid'

 

Hardcover | Nederlands

Wet open overheid. Artikelsgewijze toelichting, voor de praktijk besproken

C.N. van der Sluis

 

€79,95

 

  • Alle artikelen toegelicht en besproken, met oog voor de praktijk. Inclusief de behandeling bij de Eerste Kamer.

  • Ruim 180 pagina’s, met hardcover.
  • Prijs exclusief BTW.
  • Geen verzendkosten.

Boek bestellen

 

 

Beschrijving

‘WET OPEN OVERHEID. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING, VOOR DE PRAKTIJK BESPROKEN’

Dit boek vormt een naslagwerk voor de praktijk. Het is bedoeld voor hen die in de praktijk werken met de Wet open overheid (Woo). De Woo heeft de Wet openbaarheid van bestuur per 1 mei 2022, als algemeen kader dat geldt voor vraagstukken op het terrein van (transparantie van) overheidsinformatie, vervangen.

De behandeling van het initiatiefwetsvoorstel begon in juli 2012 (eerst nog onder de naam Nieuwe Wet openbaarheid van bestuur (Kamerstukken II 2011/12, 33 328, nrs. 1-2)) en eindigde op 5 oktober bij de Eerste Kamer met aanvaarding van de novelle en het oorspronkelijke wetsvoorstel. Met de novelle, tussentijdse nota’s van wijziging en verschillende amendementen is niet altijd makkelijk te achterhalen wat ‘de bedoeling van de wetgever’ is geweest bij een specifiek begrip of artikel. Dit bracht de initiatiefnemers – aangespoord door de Afdeling advisering van de Raad van State – er ook toe om een Geconsolideerde toelichting per artikel te publiceren (bijlage bij Kamerstukken I 2020/21, 33 328, AB). Dit document is gebruikt in deze editie. De tekst en het notenapparaat is onveranderd overgenomen. Soms is een ogenschijnlijke verschrijving wel opgemerkt in een voetnoot.

Na de toelichting van de wetgever volgt een eigen Bespreking per artikel. Voor een deel is daarbij gebruik gemaakt van de bespreking van de Woo in drie delen in het bestuursrechtelijk tijdschrift ‘de Gemeentestem’ (‘De Wet open overheid in de gemeentelijke praktijk’, deel I,deel II en III, Gst. 2016/135, Gst. 2016/144 en Gst. 2021/77). In de tweede editie (begin 2022) is ook ingegaan op nadere toelichtingen van de initiatiefnemers in reactie op vragen van fracties van de Eerste Kamer die impliciet of expliciet zijn gesteld na het lezen van de editie van februari 2021. In de meest recente editie (verkrijgbaar per 23 mei 2024) is ook de rechtspraak (en ook andere ontwikkelingen) na twee jaar Woo verwerkt.

Van de artikelen in hoofdstuk 9 – de wijzigingen van andere wetten – is slechts een selectie van artikelen opgenomen. Die selectie is met name ingegeven door de aard van de wijziging (meer dan het enkel wijzigen van de verwijzing naar de Wob in een verwijzing naar de Woo).

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief  

Aanmelden

 

 


Contact

010 840 02 33
info@nkoo.nl

Postadres: Postbus 3107, 3003 AC, Rotterdam
Bezoekadres: Hofplein 20, 3032 AC, Rotterdam


 Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen